MENU

Roczne rozliczenie - PIT-28, PIT-36, PIT-37, PIT-38, PIT-39:

  • stawka podstawowa za rozliczenie indywidualne z jednym PIT-11 20 zł
  • opłata dodatkowa:
    • rozliczenie wspólne 10 zł
    • więcej niż jeden PIT-11 10 zł
    • jeden załącznik np. PIT-0, PIT-D, PIT-ZG itp. 10 zł
    • e-deklaracje* 0 zł

 

* - możliwość wysłania rozliczenia elektronicznie (bez konieczności wizyty w Urzędzie Skarbowym po dostarczeniu rozliczenia PIT-37 za poprzedni rok)

Kontakt