MENU

W zakres oferty wchodzi:

 • roczne rozliczenie

  • PIT-28
  • PIT-36
  • PIT-37
  • PIT-38
  • PIT-39
 • pomoc w rejestracji działalności gospodarczej (zakładanie firmy)

 • wyprowadzanie zaległości księgowych

 • zwrot podatku VAT związanego z budownictwem mieszkaniowym

 • kompleksowe prowadzenie podatkowej książki przychodów i rozchodów, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

 • obsługa finansowo-księgowa projektów finansowanych z funduszy unijnych

 • prowadzenie kadr i płac pracowników

 • sporządzanie i rozliczanie umów cywilnoprawnych (umowa-zlecenie, umowa o dzieło itp.)

 • rozliczeniach z ZUS

 • deklaracje (PIT, VAT i inne)

 • pomoc w zakresie wykonywania obowiązków wynikających z przepisów o ochronie środowiska

Kontakt