MENU

PROWADZENIE AKT PRACOWNICZYCH ORAZ POLITYKI KADROWO-PŁACOWEJ

Sporządzanie dokumentacji płacowej

 1. Obsługa płac polegająca na sporządzaniu list płac, kart wynagrodzeń (przychodów) pracowników oraz ewidencji zatrudnienia.
 2. Obliczanie miesięcznych zaliczek podatku za płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych, sporządzanie informacji o pobranych zaliczkach PIT-11, PIT-4R, PIT-8AR).
 3. Sporządzanie deklaracji zgłoszeniowych i rozliczeniowych do ZUS ubezpieczonych.
 4. Udzielanie Zleceniodawcy informacji dotyczących spraw związanych z prowadzoną dokumentacją kadrową.

 
Sporządzanie dokumentacji kadrowe

 1. Zakładanie i weryfikacja akt osobowych pracowników:
  • sporządzanie dokumentów związanych z przyjęciem pracownika oraz zmiany w trakcie zatrudnienia
  • sporządzanie dokumentów związanych ze zwolnieniem pracownika
 2. Sporządzaniu umów o pracę i umów cywilnoprawnych, zarządzeń i zestawień kadrowych, ewidencji urlopów, listy obecności i ewidencji czasu pracy.
 3. Prowadzenie dokumentacji związanej z zasiłkami, bieżąca korespondencja z ZUS w sprawach kadrowych, wydawanie niezbędnych zaświadczeń pracownikom oraz sporządzanie regulaminów i planów urlopowych (o ile jednostka zdecyduje się na ich sporządzenie).
 4. Obsługa w zakresie BHP polegające na prowadzeniu teczki BHP, informowaniu o obowiązku wysyłania pracowników na szkolenia oraz badania obowiązkowe, prowadzenie wymaganych rejestrów, w tym: rejestru szkoleń BHP, badań pracowników i rejestru wypadków.
 5. Udzielanie Zleceniodawcy informacji dotyczących spraw związanych z prowadzoną dokumentacją kadrowo.

Kontakt